Bukiraj savrsen odmor

Nacionalni park Prokletije

Status : Nacionalni park od 2009. godine

Teritorija opština: Plav i Gusinje

Površina: 16.630 ha

Površina rezervata 1.052 ha

Nadmorska visina: brojni vrhovi sa preko 2.000 mnv

Hidrografija: glacijalna jezera (Hridsko, Visitorsko, Ropojansko, Tatarijsko, Bjelajsko, jezerce na Vezirovoj Bradi, jezerce na Treskavcu, Koljindarsko i dr.), veći i manji vodotoci, vrela i izvori pitke i mineralne vode, rijeke, podzemni izdani i planinske lokve.

Hridsko-Ridsko jezero:

  • Nadmorska visina 1.970 m
  • Površina od 33-36.000 m, zavisno od vodostaja
  • Maksimalna dubina 4 m

Klima: Kontinentalna, planinska i subalpska. Zime su veoma oštre i duge, a ljeta svježa i kratka. Srednje godišnje temperature vazduha od 2-7°C. Maksimalna količina padavina izlučuje se u kasnu jesen i prvi dio zime. Sniježni pokrivač je prosječne debljine 15cm i zadržava se od 90 – 210 dana.

Reljef je razuđen, sa brojnim visovima, klisurama, strmim padinama, riječnim dolinama alpskog tipa i drugim prirodnim fenomenima. Ističu se sledeće zone: Karanfilsko-Bjelička (najkrševitiji dio ovog područja, sa brojnim vrhovima preko 2.000 mnv); Visitorska; Zona Bogićevice; Zona Bora i Kofiljaće; Staračko-zavojska zona.

Rezervati :

  •  Hridsko jezero
  •  Volušnica

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Istrazi nacionalne parkove Crne Gore

Map

Durmitor

Biogradska Gora

Prokletije

Lovcen

Skadarsko jezero

© 2005-2016 Visit Montenegro. All rights reserved. VISIT-MONTENEGRO.com® is private web project. Visit Montenegro is supported by BritishDotCom ltd