Bukiraj savrsen odmor

Nacionalni park Biogradska Gora


Status: Nacionalni park od 1952.god.

Teritorija opština: Kolašin, Mojkovac, Berane, Andrijevica

Površina: 5.650ha

Površina prašumskog rezervata: 1600ha

Nadmorska visina: od 832 mnv na Tari do 2139 mnv Crna Glava

Hidrografija: glečerska jezera (Biogradsko, Ursulovačko, Pešića, Šiško i Ševarine); Biogradska rijeka, Jezerštica, stalni i povremeni izvori i karstna vrela

Biogradsko jezero:

  • Nadmorska visina: 1.094 m
  • Površina: 228.500 m²
  • Zapremina: 1.052.763 m³
  • Maksimalna dubina: 12.1 m

Klima: umjereno kontinentalna, jadransko mediteranska, subplaninska, planinska

Reljef: karakteriše ga velika razuđenost i brojni oblici, koji prate planinski reljef. Izgrađen je od 4 grebena sa najvećim vrhovima:

  • Crna glava 2.139m
  • Zekova glava 2.117m
  • Troglava 2.072m

Izvor: Nacionalni Parkovi Crne Gore

Istrazi nacionalne parkove Crne Gore

Map

Durmitor

Biogradska Gora

Prokletije

Lovcen

Skadarsko jezero

© 2005-2016 Visit Montenegro. All rights reserved. VISIT-MONTENEGRO.com® is private web project. Visit Montenegro is supported by BritishDotCom ltd